1η ΟΜΑΔΑ
Όνομασία: "Οικολόγοι - Πράσινοι"

Θέμα: "Η ρύπανση της Ατμόσφαιρας - Κλιματικές Αλλαγές"

Μέλη της Ομάδας:
Αλεξανδρής Αλέξανδρος
Κολοβέτσιος Δημήτριος
Κοτρώνης Αστέριος
Λαγός Αθανάσιος
Μπουχλαριώτης Βασίλειος
Τσούτσας Ιωάννης

Το έμβλημα της Ομάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: