ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:


Ρίχνουν τα άχρηστα χαρτιά και τα άδεια κουτιά των αναψυκτικών σε ειδικούς κάδους:
v 50% των μαθητών της Α’ τάξης
v 35% των μαθητών της Β’ τάξης
v 51% των μαθητών της Γ’ τάξης
v 46% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου
Περίπου οι μισοί από τους μαθητές ανακυκλώνουν χαρτιά και κουτιά αναψυκτικών. Παρ’ όλο που το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά και προγράμματα επικεντρωμένα στην ανακύκλωση προηγούμενα χρόνια, η ιδέα της ανακύκλωσης δεν έχει βρει ακόμη το δρόμο της προς όλους.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:


Στο σπίτι τους ξεχωρίζουν τα χαρτιά και τα κουτιά των αναψυκτικών από τα υπόλοιπα απορρίμματα:
v 47% των μαθητών της Α’ τάξης
v 36% των μαθητών της Β’ τάξης
v 29% των μαθητών της Γ’ τάξης
v 38% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου
Λιγότεροι μαθητές ανακυκλώνουν στο σπίτι τους απ’ ότι στο σχολείο.
Με παραπέρα ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

Από τους μαθητές της Α’ τάξης:
v 34% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
v 16% μόνο στο σχολείο
v 13% μόνο στο σπίτι
v 37% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
v 63% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 37% όχι.

Από τους μαθητές της Β’ τάξης:
v 23% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
v 12% μόνο στο σχολείο
v 13% μόνο στο σπίτι
v 52% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
v 48 συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 52% όχι.

Από τους μαθητές της Γ’ τάξης:
v 25% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
v 26% μόνο στο σχολείο
v 4% μόνο στο σπίτι
v 45% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
v 55% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 45% όχι.

Επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου:
v 28% ανακυκλώνουν και στο σχολείο και στο σπίτι
v 18% μόνο στο σχολείο
v 10% μόνο στο σπίτι
v 44% ούτε στο σχολείο, ούτε στο σπίτι
v 56% συμμετέχουν στην ανακύκλωση, 44% όχι.

Με την ανάλυση αυτή καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (56%) έχουν αναπτύξει μία θετική στάση απέναντι στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των υλικών.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΝ:


Οι μαθητές που δεν ανακυκλώνουν αποδίδουν την στάση τους αυτή:
Ι. Στην άγνοιά τους γύρω από την ανακύκλωση:
v 3% των μαθητών της Α’ τάξης
v 5% των μαθητών της Β’ τάξης
v 3% των μαθητών της Γ’ τάξης
v 3% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

ΙΙ. Στο ότι παρ’ όλο που γνωρίζουν αρκετά, δεν έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης:
v 17% των μαθητών της Α’ τάξης
v 9% των μαθητών της Β’ τάξης
v 11% των μαθητών της Γ’ τάξης
v 13% επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου

Οι μαθητές της Α’ τάξης έχουν ενημερωθεί και συζητήσει για την ανακύκλωση κατά την διάρκεια των άλλων τάξεων και τα προηγούμενα χρόνια.Το γεγονός αυτό ίσως εξηγεί το ποσό για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό των άλλων τάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: