ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Οι κίνδυνοι για την υγεία λόγω των κλιματικών αλλαγών απειλούν όλους τους ανθρώπους στην γη. Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι διαφόρων κατηγοριών και εκτείνονται σε παγκόσμια κλίμακα.
Οι απειλές για τους ανθρώπους είναι σημαντικές και περιλαμβάνουν το φάσμα των ακραίων καιρικών συνθηκών έως τις δυναμικές αλλαγές που παρατηρούνται στην επιθετικότητα και εξάπλωση των μολυσματικών, μεταδοτικών ασθενειών.
Πολλές από τις κυριότερες ασθένειες που σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπων κάθε χρόνο, είναι ευαίσθητες στις κλιματικές αλλαγές. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επηρεάζει τη συχνότητα και το εύρος της γεωγραφικής τους διάδοσης.
Οι επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών είναι ήδη εμφανείς με πολλούς τρόπους. Στην εποχή μας, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από όσο ποτέ άλλοτε εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης της θερμοκρασίας και των καυσώνων. Καταγράφονται αλλαγές στη συχνότητα των ασθενειών που μεταφέρονται και μεταδίδονται στους ανθρώπους από έντομα ή άλλους οργανισμούς. Ταυτόχρονα παρατηρούνται νέες μορφές και τρόποι εξέλιξης φυσικών καταστροφών.
Οι αρνητικές επιπτώσεις των καταστάσεων αυτών, θα είναι σημαντικότερες σε πιο ευάλωτους ανθρώπους. Τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις με σωματική εξασθένηση, οι άνθρωποι των φτωχότερων χωρών και οι απομονωμένοι πληθυσμοί του πλανήτη, ήδη άρχισαν να πληρώνουν και θα πληρώσουν στο μέλλον το μεγαλύτερο κόστος σε απώλεια ζωών και ασθένειες εάν αφεθεί να εξελιχθεί η δυσάρεστη αυτή κατάσταση.
Στις περιοχές του πλανήτη μας που υπάρχει ψηλού βαθμού ενδημία ασθενειών που είναι ευαίσθητες στις κλιματικές αλλαγές, με σπανιότητα υδάτων πόρων και χαμηλή παραγωγή τροφίμων, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο τρωτοί στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Το ίδιο επίσης συμβαίνει σε μικρά απομονωμένα υπανάπτυκτα κράτη που υπάρχουν σε νησιά και σε ορεινές περιοχές. Πιο τρωτοί στις κλιματικές αλλαγές είναι επίσης οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών περιοχών και στις παράλιες περιοχές αναπτυσσόμενων χωρών.
Είναι απαραίτητο να λάβουμε μέτρα και να δράσουμε τώρα!
Οι αρνητικές επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην υγεία θα είναι αδύνατον να αναιρεθούν σε μερικά χρόνια ή δεκαετίες. Ωστόσο πολλές από τις πιθανές αυτές συνέπειες, είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή τουλάχιστον να τεθούν υπό έλεγχο.
Υπάρχουν τρόποι στον τομέα της υγείας και άλλους συναφείς τομείς, για να μειωθεί η έκθεση των ανθρώπων στις κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα υπάρχουν τρόποι για να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω αρνητικών εξελίξεων στην επιδείνωση του κλίματος της γης.
Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι για παράδειγμα ο έλεγχος των μεταφορέων των μολυσματικών ασθενειών, η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα μέσα διακίνησης των ανθρώπων, η αποτελεσματικότερη χρήση της γης και η καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Τα μέτρα αυτά είναι καλά μελετημένα, έχουν ελεγχθεί, είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική και ουσιώδη βοήθεια για αντιμετώπιση των απειλών.
Επιπρόσθετα, πολλά από τα μέτρα που χρειάζονται για να προληφθεί περισσότερες επιδείνωση του κλίματος, έχουν θετικές επιδράσεις στην υγεία μας. Για παράδειγμα η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου και η χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς παρά του προσωπικού αυτοκινήτου, θα μειώσει την εκπομπή των αερίων θερμοκηπίου. Θα βελτιώσει επιπλέον την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, θα οδηγήσει σε καλύτερη αναπνευστική υγεία των πληθυσμών και θα προκαλεί λιγότερους πρόωρους θανάτους.
Η αύξηση της σωματικής άσκησης λόγω χρήσης ποδηλάτου και περπατήματος, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μείωση της μάστιγας της παχυσαρκίας και σε λιγότερες ασθένειες που προκαλούνται λόγω παχυσαρκίας.
Όσο πιο σύντομα ληφθούν τα μέτρα για πρόληψη των κλιματικών αλλαγών ή για έλεγχο αυτών που ήδη εγκαταστάθηκαν, τόσο πιο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε για τη δημόσια υγεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: