Μαθητικό Δημοτικό Συμβούλιο για το Αστικό Περιβάλλον

Τον Ιούνιο του 2007, στην Αίθουσα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, πραγματοποιήθηκε μια πρωτότυπη, για τα χρονικά του Δήμου και της Εκπαίδευσης, δράση:
Το Μαθητικό Δημοτικό Συμβούλιο για το Αστικό Περιβάλλον.
Μετά από επιλογή, που βασίστηκε στην αξιολόγηση γραπτής Έκθεσης με θέμα σχετικό με το Αστικό Περιβάλλον, το Σχολείο μας εκπροσωπήθηκε στο Μαθητικό Δημοτικό Συμβούλιο από τη Μαθήτρια της Α΄Λυκείου (κατά το σχ. έτος 2006 - 2007) Δανάη Λεβεντάκου.
Οι 37 Μαθητές που συμμετείχαν στις Ομάδες Συζητήσεων και στην Ολομέλεια του Σώματος πρότειναν στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων κάποιες δράσεις για να γίνει καλύτερη η ζωή όλων των κατοίκων αυτής της Πόλης. Οι δράσεις αυτές εντοπίζονται τόσο στις γειτονιές, όσο και στο κέντρο της Λάρισας. Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε από επιτυχία, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Μαθητές και Καθηγητές) έμειναν ικανοποιημένοι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Μάιο του 2008, σε μια δράση με περισσότερες συμμετοχές και περισσότερη προβολή.


Συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Ολομέλεια Μαθητικού Δημοτικού Συμβουλίου

Η Δανάη στην Ολομέλεια του Μαθητικού Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: