Οι Ομάδες μας

Κατά τη δεύτερη συνάντησή μας οι Μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και αναλόγως των ενδιαφερόντων τους και της παρέας τους, διάλεξαν ως θέματα τα ακόλουθα:


1η Ομάδα: Απειλούμενα είδη ζώων και φυτών.2η Ομάδα: Ανακύκλωση - Διαχείριση απορριμάτων.3η Ομάδα: Δασικά Οικοσυστήματα.


4η Ομάδα: Ρύπανση Ατμόσφαιρας - Κλιματικές αλλαγές.Οι Ομάδες δημιούργησαν από ένα Έμβλημα και έθεσαν αναλυτικά τους στόχους των εργασιών τους, οι οποίοι θα παρουσιαστούν παρακάτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: