3η ΟΜΑΔΑΟνομασία Ομάδας: "Η τετράδα των απειλούμενων ειδών"

Θέμα: "Τα απειλούμενα είδη του Πλανήτη μας"

Μέλη:
Γκουρνέλη Βασιλική
Καλτάση Ευγενία
Μπίγκα Αγγελική
Μπιτούλα Ευριδίκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: