4η ΟΜΑΔΑ
Ονομασία: "Οικολογική Συνείδηση"

Θέμα: "Το Δάσος"

Μέλη:
Κωνσταντίνου Μαρία
Μακρή Σταυρούλα
Μαρκολέφα Θεοδώρα - Ιωάννα
Ντελημήτρου Κωνσταντίνα
Σιαμαντούρα Βασιλική
Τσιάκα Ελένη

Το έμβλημα της Ομάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: