ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


Το μέλλον μας εξαρτάται από τις επιλογές μας.
Οι δράσεις που θα αναλάβουμε ως ανθρωπότητα στον τομέα των κλιματικών αλλαγών, της υγείας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των φυσικών πλούτων, θα καθορίσουν το μέλλον μας.
Από τις τροπικές χώρες έως τις αρκτικές περιοχές, οι κλιματικές αλλαγές που καταγράφονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν ισχυρές άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι έχουν μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής. Όμως η φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, έχει τα όρια της.
Οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών, μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Οι ακραίες θερμές και ψυχρές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες ασθένειες όπως η θερμοπληξία ή η υποθερμία. Παράλληλα αυξάνουν το ποσοστό θανάτων λόγω καρδιακών και αναπνευστικών ασθενειών.
Στις αστικές περιοχές, η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, μπορεί να οδηγήσει στην παγίδευση θερμών μαζών αέρα και αύξηση της συγκέντρωσης ρυπαντικών ουσιών στον ατμοσφαιρικό αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι των πόλεων. Η αύξηση της αιθαλομίχλης, οδηγεί σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα.
Οι κλιματικές αλλαγές ήδη έχουν και θα συνεχίσουν να έχουν μια τεράστια επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανθρώπων στον πλανήτη μας από τους επερχόμενους κινδύνους.
Το φυσικό περιβάλλον πάνω στο οποίο στηρίζεται η επιβίωση του ανθρώπινου είδους, άρχισε να παρουσιάζει αλλοιώσεις με συνέπειες που είναι απρόβλεπτες. Οι συνέπειες αυτές, είναι πολύ σοβαρότερες για την υγεία των ανθρώπων παρά για την παγκόσμια οικονομία.
Οι κλιματικές αλλαγές που καταγράφονται σήμερα, είναι χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του πλανήτη μας. Η έκταση που προσλαμβάνουν και που προβλέπεται ότι θα πάρουν, είναι τόσο μεγάλες που οι αρμόδιες αρχές δημόσιας υγείας θα πρέπει να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου βάρους των ασθενειών και των ζημιών που δημιουργούνται.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι το 25% των ασθενειών που υπάρχουν στους ανθρώπους σήμερα, οφείλονται στην ρύπανση του αέρα, του νερού, του εδάφους και των τροφίμων. Η σημαντική αυτή περιβαλλοντική ρύπανση προκαλεί κυρίως αναπνευστικές μολύνσεις και διαρροϊκές παθήσεις.
Οι αλλαγές του κλίματος, πρόκειται να επιδεινώσουν τη συχνότητα των ασθενειών αυτών. Παράλληλα θα ευνοηθεί η ευρύτερη διάδοση ασθενειών όπως η μαλάρια (ελονοσία). Οι φτωχές χώρες θα πληγούν περισσότερο.
Οι συνθήκες που πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για την υγεία είναι πολλές και περιλαμβάνουν καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες, μείωση των τροφίμων για τους ανθρώπους λόγω επιδείνωσης απόδοσης των εσοδειών και απώλειας αναγκαίων πόρων για τη ζωή. Παράλληλα παρατηρούνται αλλαγές στις μολυσματικές ασθένειες που καθίστανται ανθεκτικότερες και πιο καταστροφικές για τους ανθρώπους
Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που επιτελείται αδιάκοπα, θα επιδεινώσει το πρόβλημα του υποσιτισμού. Τα κύματα προσφύγων, η φτώχεια θα επιδεινώνονται σε συνθήκες κλιματικής αστάθειας ενώ οι μολυσματικές ασθένειες θα μαστίζουν και θα εξοντώνουν τους ανθρώπους.
Οι σχέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας είναι πολύπλοκες. Για παράδειγμα σε χώρες που εκμοντερνίζονται, είναι φυσιολογικό να αναμένεται ότι θα βελτιώνεται το επίπεδο υγείας του πληθυσμού τους.
Ωστόσο η ανάπτυξη και η εκβιομηχανοποίηση συνοδεύονται από περισσότερη κατανάλωση ενέργειας και περισσότερες εκπομπές επιβλαβών αερίων στην ατμόσφαιρα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις είναι σοβαρότερες για τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
Για τη δημόσια υγεία, οι κλιματικές αλλαγές, έχουν την πλέον καθοριστική επιρροή για τον αιώνα που διανύουμε. Είναι σημαντικό να προάγονται μεταξύ των ανθρώπων τρόποι ζωής οι οποίοι μειώνουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα για να μειώνεται το φαινόμενο θερμοκηπίου. Η ανάπτυξη εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων τεχνολογιών για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που εξαρτάται από τον άνθρακα, είναι βήματα προς την ορθή κατεύθυνση.
Οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να περπατούν περισσότερο, να χρησιμοποιούν ευρέως στη ζωή τους το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς όποτε είναι δυνατόν και να καταναλώνουν λιγότερα ζωικής προέλευσης προϊόντα. Εφαρμόζοντας τις υγιεινές αυτές τακτικές, το όφελος είναι πολλαπλό διότι ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας από την παχυσαρκία, τις καρδιοπάθειες και τα οδικά δυστυχήματα.
Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να σχεδιάζονται και να δημιουργούνται καλύτερα συστήματα αστικών και άλλων συστημάτων δημοσίων μεταφορών με τρόπο τέτοιο που να μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η βελτίωση των μονώσεων των κτιρίων και των οικιών μπορεί να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και την εκπομπή αερίων που συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές.
Οι άνθρωποι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να διαπαιδαγωγηθούν για να αναπτύξουν συνείδηση και συνήθειες μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.
Μειώνοντας την προσωπική κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι, στην εργασία, στις μεταφορές και στην ψυχαγωγία του μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε τεράστιες μειώσεις στη συνολική κατανάλωση ενέργειας που επιβαρύνει απειλητικά το περιβάλλον, το κλίμα και την υγεία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: