Το ΘΕΜΑ μας: "Ο Πλανήτης εκπέμπει S.O.S."

Στην πρώτη μας συνάντηση συζητήσαμε και αποφασίσαμε το Αντικείμενο των Συναντήσεών μας. Προσπαθήσαμε να δοθεί ένας τίτλος στο Πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε, ο οποίος να καλύπτει τα ενδιαφέροντα όλων των Μαθητών.
Ο τίτλος του Προγράμματος είναι:
"Ο Πλανήτης εκπέμπει S.O.S.".
Θεωρούμε ότι μέσα από μία συστηματικά ενασχόληση με τα καθημερινά, καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα, θα πετύχουμε την ευαισθητοποίηση, όχι μόνο των Μαθητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, αλλά και των συμμαθητών τους και των οικογενειών τους και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, για τα οικολογικά προβλήματα της εποχής μας. Το ζητούμενο είναι η αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης ζωής, έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά πολίτες, συνεισφέροντας με τις μικρές μας δυνάμεις στη διατήρηση της ομορφιάς και της ζωής στον πλανήτη Γη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: